สูตรเริ่มต้น 1 กล่อง 14 ซอง เก็บปลายทาง 950 บาท ปกติ 1,290 บาทสูตรเฟิร์มกระชับ 2 กล่อง เก็บปลายทาง 1,690 บาท ปกติ 2,580 บาท แถมฟรีแก้วเชคสูตรลีนต่อเนื่อง 3 กล่อง เก็บปลายทาง 2,390 บาท ปกติ 3,870 บาท แถมฟรีแก้วเชคสูตรเห็นผลสุดค้ม 4 กล่อง แถมฟรี 1 กล่อง เก็บปลายทาง 3,090 บาท ปกติ 6,450 บาท

    สินค้า จำนวน รวม
    ค่าส่ง
    รวม  บาท
    Thank you for your order!