คุณลงทะเบียน เพื่อรับข้อมูลจากทีมงานคุณหมอเรียบร้อยแล้ว

 ทีมงานของคุณหมอจะติดต่อกลับตามเบอร์โทรที่คุณกรอกไว้ในช่วงเวลา 9.30-17.00 น.

เนื่องจากตอนนี้คิวเยอะอาจทำให้การติดต่อกลับล่าช้าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ กรุณารับโทรศัพท์จากทีมงานของคุณหมอด้วยนะคะ